Trang chủ , Điện Phân Ưu Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA HĐĐH- GHPGVNTNHN/CANADA, PHÂN ƯU CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

 

Thiền sư thích nhất hạnh viên tịch

Thiền sư thích nhất hạnh viên tịch

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

1002 W. Somerset St. Ottawa, On. K1R-6R9.

________________________________________________________

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Viên Tịch

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa toàn thể Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada nhận được ai tín:

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Húy thượng Trừng hạ Quang, tự Phùng Xuân, hiệu Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 8 dòng Thiền Liễu Quán – Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu tại Thừa Thiên-Huế, đã thâu thần thị tịch vào lúc 00 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ Đình Từ Hiếu, trụ thế 95 năm, 71 hạ lạp.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng lớn trên thế giới trong thời hiện đại. Thiền Sư cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa, học giả nổi tiếng thế giới, với hơn 120 tác phẩm được dịch sang hơn 40 thứ tiếng trên thế giới. Thiền Sư là người đã nỗ lực không ngừng truyền bá Phật Pháp và pháp môn Chánh Niệm vào thế giới Tây Phương, có hơn 1,000 đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ tử tại gia.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến của Ngài và đối với Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam nói chung.

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Cao Đăng Phật Quốc; đồng thời thành kính phân ưu cùng Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ottawa, Canada, ngày 22 tháng 1 năm 2022

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada

(ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt

 

Bài viết liên quan

Tin Tức Phật Giáo Thế Giới

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.