Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4822
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 53043
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 29063
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 19050
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 14980
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 13181
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 9993
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 8275
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 13777
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 9017
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6783
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6558
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 15658
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 11864
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 11030
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5172
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4553
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4197
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 12009
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5793
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4984
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 7012
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4774
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4158
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3566
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 31299
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 21650
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 10351
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 12525
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 18625
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 8421
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 5896
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4683
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4042
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3802
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4171
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3578
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 9334
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5691
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 7354
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3888
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10570
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3849
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4227
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3666
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5605
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3099
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3320
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4505
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3353
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 477 guests and 7 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều