Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4453
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 49352
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 27015
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 17788
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 13924
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 12181
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 9317
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 7735
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 12838
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 8407
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6306
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6126
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 14533
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 10748
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 10058
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 4754
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4218
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 3803
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 11026
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5184
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4592
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 6553
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4371
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 3762
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3289
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 28955
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 18679
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 9345
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 11335
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 16408
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 7612
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 5420
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4266
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3691
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3480
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 3854
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3276
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 8697
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5121
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 6674
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3610
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 9994
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3558
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 3892
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3362
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 4902
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 2828
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3042
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4147
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3060
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 971 guests and 2 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều