Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4595
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 50633
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 27676
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 18210
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 14290
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 12518
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 9549
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 7928
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 13184
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 8610
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6476
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6300
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 14909
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 11092
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 10388
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 4911
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4348
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 3953
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 11332
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5418
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4733
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 6746
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4539
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 3924
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3397
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 29887
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 19734
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 9735
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 11754
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 17131
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 7929
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 5600
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4433
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3837
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3611
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 3982
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3405
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 8957
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5334
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 6929
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3719
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10289
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3675
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4018
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3497
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5145
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 2940
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3166
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4298
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3170
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 761 guests and 1 member online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều