Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 5020
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 54940
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 30031
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 19769
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 15610
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 13723
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 10303
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 8527
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 14228
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 9352
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 7017
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6772
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 16345
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 12382
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 11490
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5364
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4719
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4384
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 12456
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 6051
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5186
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 7216
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4960
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4299
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3682
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 32327
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 22981
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 10796
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 13040
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 19577
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 8756
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 6109
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4847
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4173
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3928
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4304
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3708
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 9606
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5940
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 7793
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 4031
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10746
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3991
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4398
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3800
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5954
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3224
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3436
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4732
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3472
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 1045 guests and 6 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều