Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 5094
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 55928
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 30571
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 20150
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 15926
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 13986
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 10475
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 8685
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 14462
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 9546
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 7158
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6909
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 16690
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 12611
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 11619
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5469
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4804
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4479
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 12659
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 6156
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5283
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 7326
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5036
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4375
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3754
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 32917
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 23649
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 11032
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 13266
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 20097
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 8927
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 6228
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4933
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4251
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4000
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4379
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3774
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 9732
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 6046
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 7959
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 4103
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10838
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 4054
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4474
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3877
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 6099
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3293
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3507
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4834
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3534
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 574 guests and 18 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều