Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4759
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 52457
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 28717
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 18847
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 14820
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 13030
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 9896
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 8192
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 13642
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 8915
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6712
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6503
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 15453
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 11609
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 10860
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5110
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4513
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4136
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 11801
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5703
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4931
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 6948
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4729
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4105
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3527
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 30964
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 21150
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 10210
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 12293
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 18236
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 8309
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 5828
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4615
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3991
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3755
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4125
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3539
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 9231
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5592
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 7239
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3848
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10515
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3813
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4176
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3627
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5483
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3064
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3284
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4453
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3314
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 475 guests and 6 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều