Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 5722
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 62827
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 33951
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 22509
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 17952
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 16115
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 11784
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 9748
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 16082
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 10782
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 8066
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 7718
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 19040
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 14358
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 12553
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 6131
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 5444
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 5104
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 14067
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 7113
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5974
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 8240
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5713
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4906
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 4255
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 36737
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 27315
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 12443
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 15054
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 24135
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 10229
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 6986
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 5566
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4791
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4529
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4855
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 4250
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 10810
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 6919
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 9276
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 4629
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 11435
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 4520
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 5084
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 4519
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 7064
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3756
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3973
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 5403
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3973
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 26 guests and 1 member online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều