Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 5424
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 59340
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 32315
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 21392
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 16956
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 15040
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 11162
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 9252
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 15251
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 10287
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 7617
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 7327
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 17847
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 13402
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 12028
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5760
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 5093
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4765
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 13378
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 6563
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5568
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 7730
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5356
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4624
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3978
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 34610
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 25341
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 11684
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 14066
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 21532
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 9536
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 6581
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 5218
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4494
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4238
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4600
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 4003
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 10223
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 6488
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 8580
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 4343
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 11111
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 4266
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4777
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 4185
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 6550
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3507
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3719
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 5096
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3749
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 19 guests and 1 member online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều