Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4548
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 50177
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 27450
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 18045
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 14162
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 12409
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 9478
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 7869
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 13077
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 8541
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6415
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6247
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 14765
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 10950
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 10252
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 4855
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4287
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 3895
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 11210
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5346
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4683
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 6680
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4482
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 3856
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3355
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 29604
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 19393
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 9623
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 11597
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 16890
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 7827
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 5539
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4388
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3797
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3573
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 3951
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3374
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 8891
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5270
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 6860
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3685
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10195
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3642
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 3974
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3464
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5080
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 2909
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3131
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4250
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3130
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 340 guests and 10 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều