Get Adobe Flash player

Bài Mới

Feed Display

No Feed URL specified.
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Mục Lục Lê Sỹ Minh Tùng 4929
2 Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca Lê Sỹ Minh Tùng 54158
3 Đời Là Bể Khổ Lê Sỹ Minh Tùng 29622
4 Xuất Gia Tìm Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 19440
5 Thành Đạo Lê Sỹ Minh Tùng 15313
6 Hoá Độ Chúng Sanh Lê Sỹ Minh Tùng 13462
7 An Cư Kiết Hạ Và Những Tịnh Xá Lê Sỹ Minh Tùng 10160
8 Pháp Nạn Lê Sỹ Minh Tung 8413
9 Tam Tạng Kinh Lê Sỹ Minh Tùng 14039
10 Đức Phật Nhập Diệt Lê Sỹ Minh Tùng 9204
11 Lời Tán Thán Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 6910
12 Phổ Hiền Bồ-tát (Bodhisattva Visvabhadhra) Lê Sỹ Minh Tùng 6679
13 Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (Bodhisatva Manjusri) Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Lê Sỹ Minh Tùng 16065
14 Nghiệp Và Nghiệp Quả (Karma) Lê Sỹ Minh Tùng 12174
15 Luân Hồi (Wheel of Life)(Reincarnation) Lê Sỹ Minh Tùng 11348
16 Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái Lê Sỹ Minh Tùng 5287
17 Nhân Quả (Law of Cause and Effect) Lê Sỹ Minh Tùng 4650
18 Giới Thiệu KINH PHÁP HOA (Saddharma Pundarika Sutra) chua xong Lê Sỹ Minh Tùng 4306
19 Nhẩn Nhục Lê Sỹ Minh Tùng 12278
20 Từ Bi Hỷ Xả Lê Sỹ Minh Tùng 5947
21 Bố Thí Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 5098
22 Ý Nghĩa Chữ Vạn Trong Phật Giáo Lê Sỹ Minh Tùng 7124
23 Trì Giới Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 4888
24 32 Tướng Tốt Của Đức Phật Lê Sỹ Minh Tùng 4238
25 Quy Y Tam Bảo (The Three Jewels) Lê Sỹ Minh Tùng 3623
26 Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 31881
27 Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức Lê Sỹ Minh Tùng 22368
28 Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Lê Sỹ Minh Tùng 10610
29 Vô Thường (Impermanence) Lê Sỹ Minh Tùng 12819
30 Con Người Từ Đâu Mà Đến? Lê Sỹ Minh Tùng 19184
31 KINH KIM CANG, Bát Nhã Ba-La-Mật Lê Sỹ Minh Tùng 8625
32 TỨ DIỆU ĐẾ (Ariya Saccana) (The Four Noble Truths) Lê Sỹ Minh Tùng 6027
33 Khổ Đế (Dukkha) (Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4769
34 Tập Đế (Sameda Dukkha) (Arising of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 4118
35 Diệt Đế (Nirodha Dukkha) (Cessation of Suffering) Lê Sỹ Minh Tùng 3873
36 Niết Bàn (Nirvãna) Lê Sỹ Minh Tùng 4246
37 Đạo Đế (Nirodha Gramadukkha ) (The Noble Path) Lê Sỹ Minh Tùng 3640
38 Tứ Niệm Xứ Lê Sỹ Minh Tùng 9507
39 Tứ Chánh Cần Lê Sỹ Minh Tùng 5848
40 Ngũ căn - Ngũ lực Lê Sỹ Minh Tùng 7673
41 Thất Bồ-đề (Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Lê Sỹ Minh Tùng 3979
42 Bát Chánh Đạo (The Nobble Eightfold Path) Lê Sỹ Minh Tùng 10674
43 Bồ Tát Di Lặc Lê Sỹ Minh Tùng 3941
44 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) Lê Sỹ Minh Tùng 4327
45 Thiền (Zen) Lê Sỹ Minh Tùng 3746
46 Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh Lê Sỹ Minh Tùng 5840
47 Đại Thế Chí Bồ Tát (Bodhisattva Mahasthanapràta) Lê Sỹ Minh Tùng 3168
48 Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva Avalokitesvara) Lê Sỹ Minh Tùng 3387
49 Pháp Tu Tịnh Độ Lê Sỹ Minh Tùng 4651
50 Ăn Chay Lê Sỹ Minh Tùng 3424
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

Pháp Lữ Online -

We have 580 guests and 6 members online

Đăng Nhập

Trang Xem Nhiều